Thơ Nội đi lễ chùa

 

 

Thơ Huỳnh Kim Bửu

  

 

Nội đi lễ chùa

 

 

 

Nội đi lễ chùa

Đi cùng với tràng hạt

Gậy tre tóc bạc…

Lòng con thương Nội:

Già còn có cửa chùa (1).

 

Nếp chùa in trên hình đất nước

Mọc trên trời sao Cày sao Rua…

Mọc mặt đất những làng quê xanh lúa xanh ngô

Nở trước ngõ mỗi nhà: bông trang bông bụt…

 

 Nội đi lễ chùa

Câu kinh Phật A Di Đà dịu mát

Hương ngọc lan thơm ngát

Theo Nội nẻo về…

 

(1) “Trẻ vui nhà già vui chùa” (Tục ngữ)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16810','b5k6nd8o1c1h2g8nv6uuqt2030','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-22 03:34:20','/a297830/tho-noi-di-le-chua.html')