Thơ Vẫn mỗi ngày

Thơ Huỳnh Kim Bửu

 

Vẫn mỗi ngày

 

Vẫn mỗi ngày đi ra với biển

Chỉ thấy gió thổi xanh bờ

Vẫn hạt cát trôi bơ vơ

Không thấy đâu em: Biển mặn…

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16810','omne9qujtd20hcqbmpvg83pp46','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-22 03:36:00','/a297457/tho-van-moi-ngay.html')