Thơ Vẫn mỗi ngày

Thơ Huỳnh Kim Bửu

 

Vẫn mỗi ngày

 

Vẫn mỗi ngày đi ra với biển

Chỉ thấy gió thổi xanh bờ

Vẫn hạt cát trôi bơ vơ

Không thấy đâu em: Biển mặn…