Thơ Ngõ phong lan

Thơ Huỳnh Kim Bửu

 

Ngõ phong lan

 

Mười năm người về trồng phong lan

Ngõ thành ngõ Hoa Lan

Xóm thành xóm Hoa Lan

Khách qua đường dừng một phút:

“Hương lan… Ôi nhẹ nhàng! ”.