Thơ Mùa Xuân và phố chiều

 Thơ Huỳnh Kim BửuMùa Xuân và phố chiều


Mùa Xuân bắt đầu từ lá

Duyên em thắm lá trầu cay

Mùa Xuân bắt đầu từ mây

Bồng bềnh là tóc hôm bay gió chiều.


Nguyên tiêu Tân Mão - 2011

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16810','ga8ocg1g1pff6d8o36d0gvodb4','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-22 03:34:57','/a278227/tho-mua-xuan-va-pho-chieu.html')