Thơ Mùa Xuân và phố chiều

 Thơ Huỳnh Kim BửuMùa Xuân và phố chiều


Mùa Xuân bắt đầu từ lá

Duyên em thắm lá trầu cay

Mùa Xuân bắt đầu từ mây

Bồng bềnh là tóc hôm bay gió chiều.


Nguyên tiêu Tân Mão - 2011