Thơ Tứ bình xuân ý
Thơ Huỳnh Kim Bửu

Tứ bình Xuân ý
Khai bút
Thầy Đồ khai bút đầu Xuân
Động tình giấy trắng dè chừng nghiên son.
Nặng lòng chữ nghĩa véo von
Lộng trong trời đất vạnh tròn Nguyên tiêu.

Khai hội
Giêng hai xuống tận trăm miền
Trống chầu trống chiến ngả nghiêng hội làng.
Trăng đồng cởi áo lên ngàn
Những nàng đi hội nhuộm vàng gió sông.

Khai tâm
Lên tư  rồi lại lên năm
Xuân này đời đã khai tâm bé rồi.
Quan trên đi chùa trăm nơi
Khai tâm học một câu "Vừa lòng dân".
 
Khai trương
Mùa Xuân khai trương đất trời
Người khai trương những mối lời nhỏ to
Em khai trương những hẹn hò
Tôi khai trương những tình cờ có không.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16810','rgtpkecgsj433mh9gkgcb007s6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-22 03:37:21','/a276133/tho-tu-binh-xuan-y.html')