thơ Nguyên đán

 

Thơ Xuân Diệu

Nguyên đán


 

Xuân của đất trời nay mới đến

Trong tôi Xuân đến đã lâu rồi

Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi

Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.

X. D