thơ Nguyên đán

 

Thơ Xuân Diệu

Nguyên đán


 

Xuân của đất trời nay mới đến

Trong tôi Xuân đến đã lâu rồi

Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi

Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.

X. D

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16810','vkpdrm9k24hr3atpp0fhi6o3d6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-22 03:36:37','/a236644/tho-nguyen-dan.html')